Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji unormowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku głosić, że z brakiem tolerancji systematycznie ma kontakt bardzo dużo osób. Jest to między innymi nakłanianie do ważnych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by znaleźli rozwiązanie tego występującego problemu. Edukacja, czy także prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie tolerancji oraz brak poniżania osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest niezawodną metodą przeciwdziałania wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie pojawiające się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te grupy spotykają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się korzystne w odszukaniu głębszych przesłanek ukazania się nietolerancji, ale również mają wyjaśniać, jak nieprzyjemne bywają objawy braku akceptacji dla osób szykanowanych. Takie czyny mają stać się pomocne do tego, by obeznać się w tym, czym właściwie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale także wskazać, co to jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Dodatkowo ma pouczać, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, ale też doceniania różnego rodzaju kultur.

W jaki sposób świętowano w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zgodny manifest wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej oraz werbalnej przemocy pojawiającej się z powodu homofobii oraz rasizmu, ale i również argumentują duże poparcie dla tych osób. Pod ogólnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie ukazywana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak zasygnalizował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.